068 385 0074
068 385 0075
068 385 0076
fax: 068 352 6331
stm@stmpolska.pl

Reduktory walcowe AMP , AMF

Rozwój tego typu reduktorów, został oparty na zwartej konstrukcji, która zapewnia dużą stabilność, przy wysokich obciążeniach. Aby uzyskać wysokie parametry, wałki szybkobieżne i wolnoobrotowe są wykonane ze stali do nawęglania lub ulepszania: stal 16CrMo5 UNI 7846. By zapewnić cichobieżność napędu, koła zębate są nawęglane i szlifowane.

Reduktory motoreduktory stożkowe OMP , OMF

Monolityczny korpus tych przekładni sprawia, że są to urządzenia przenoszące najwyższe obciążenia. Obróbka korpusów odbywa się na najnowszych obrabiarkach sterowanych numerycznie, dzieki czemu uzyskuje się wysoką dokładność wykonania i jakość. Cichobieżność napędu gwarantują nam dodatkowo nawęglane i szlifowane koła zębate. Wszystkie modele posiadają trzy stopnie, (3 pary kół zębatych)

Przekładnie motoreduktory "płaskie" PMP , PMF

Monolityczny korpus tych przekładni sprawia, że są to urządzenia przenoszące najwyższe obciążenia. Obróbka korpusów odbywa się na najnowszych obrabiarkach sterowanych numerycznie, dzięki czemu uzyskuje się wysoką dokładność wykonania i jakość. Cichobieżność napędu gwarantują nam dodatkowo nawęglane i szlifowane koła zębate. Wszystkie modele posiadają trzy stopnie, (3 pary kół zębatych)